Mayday

OVERVIEW
Plats: Södermalm

En svensk ubåt är ute på ett topphemligt uppdrag i Vita havet. Plötsligt blir ubåten träffad av en torped och kaptenen lämnar styrrummet för att undersöka vad som skett. Han kommer inte tillbaks. Ubåtens motorer fungerar inte längre, inte heller lufttryckssystemet. Reservaggregatet för luft har slagits på och ni har syre för 60 minuter. Ni är nu ensamma under havets yta och måste ta reda på vad det hemliga uppdraget var och slutföra det. Det är er enda chans!

BOKA HÄR

2-6 personer – Södermalm

DIFFICULTY

Medium

DURATION

Max 60 min!

GROUP SIZE

2-6 persons

ESCAPE RATE

60%