Cellen

Smallest escape room in Sweden

I slutet av 2015 öppnade vi sveriges minsta escape room – ”Cellen”. Genom att använda ett väldigt trångt rum på ett speciellt sätt utvecklade vi ett unikt 2-personersspel. Dörren är låst, helt enkelt för att det är en cell, enda vägen ut är genom dörren ni kom in. Cellen används normalt av ett par, några släktingar eller vänner, mycket sällan vid företagsevenemang. Du ska inte vara klaustrofobisk och måste kunna röra dig, låt säga stå upp/sitta ner, vrida dig osv.

Öppnande i Gamla stan

Leave a Comment